Haluaisitko kokea vähemmän stressiä ja parantaa keskittymiskykyäsi, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojasi? Tietoinen hyväksyvä läsnäolo tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan stressinhallintaan ja oman hyvinvoinnin parantamiseen.

Mindfulness-täsmätaitojen ja harjoittelun tuloksia työyhteisöjen kannalta ovat mm.

  • parantuneet priorisointitaidot
  • parempi keskittymiskyky  ja lisääntynyt luovuus
  • parantunut kyky tunnistaa olennainen ja paneutua siihen
  • paremmat vuorovaikutustaidot ja parantuneet konfliktien ratkaisutaidot
  • nopeampi stressistä palautuminen
  • työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen paraneminen

MT 5-2018

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhönTM -valmennusohjelma on kehitetty erityisesti suomalaisen työelämän tarpeita silmällä pitäen, ja sopii esimerkiksi työyhteisöille, esimiehille tai erilaisille verkostoille. Ohjelma koostuu seitsemästä teemasta, joiden avulla valmennusohjelmaan osallistuvat saavat avaimet mm. oman itsen ja kanssaihmisten läsnä olevaan ja kannustavaan kohtaamiseen ja kohteluun, tietoiseen tapaan tehdä työtä ja priorisoida työtehtäviä, keskittymiskyvyn parantamiseen sekä oman stressin tunnistamiseen ja parhaisiin keinoihin stressistä palautumiseen.

Valmennusohjelman taustalla ovat ne lukuisat – tähän mennessä jo yli tuhat – tieteelliset tutkimukset, joita aihepiiristä on tehty 1970-luvun lopulta lähtien.

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhönTM -valmennusohjelma kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen, yhdessä ihmettelyyn ja uusien vaihtoehtojen löytämiseen erilaisten (ongelma)tilanteiden ratkaisemiseksi työyhteisön sisällä. Valmennuksessa hyödynnetään tietoisen hyväksyvän läsnäolon (mindfulness) menetelmää oppien sen perusteita ja soveltaen niitä työelämään käytännön harjoituksin.

Valmennusohjelma koostuu perusmuodossaan yhdestä 2 tunnin ja seitsemästä 1½ tunnin mittaisesta mindfulness-valmennuksesta. Ohjelman vaikuttavuus on parhaimmillaan, kun valmennusosiot pidetään noin viikon välein.
Huom! Valmennusta on saatavana myös räätälöitynä yhden tai useamman kerran koulutuksena.

Tätä voi vilpittömästi suositella kaikille.
Varsinkin niin, että koulutukseen osallistuu saman työryhmän jäsenet.
– Teollisuusalan yrityksen projektipäällikkö –

Hyvä kurssi ja tärkeä aihe!

Kysy lisää tai pyydä tarjous:

Olen koulutettu Mindfulness työssä -ohjaaja, ja Mindfulness Työssä -AKATEMIAn jäsen. Pidän koulutuksia työyhteisöille ja yrittäjille. Voit tilata minulta kertaluonteista koulutusta tai koko 8 kerran valmennusohjelman. Katso myös stressinhallintaluennot.

Lisää tietoa valmennusohjelmasta löytyy myös Mindfulness Työssä -AKATEMIAN kotisivuilta https://mindfulnesstyossa.fi 

mindfulness-akatemia - logo - rgb - 640x210px